Wat te doen bij overlijden?

Als een dierbare is overleden, dan moet er in een korte tijd veel worden geregeld. Na een overlijden staan wij nabestaanden met raad en daad bij en zijn wij vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart beschikbaar. Een rouwperiode staat in het teken van samenzijn, daar passen zorgen niet bij.

1. Bel eerst de (huis)arts

Wanneer iemand thuis is overleden, belt u eerst de (huis)arts. Bij een overlijden in het ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel ervoor dat er een arts komt. De arts komt om het overlijden vast te stellen.

De arts stelt de ‘verklaring van overlijden’ op. Deze formulieren geeft u mee aan de uitvaartondernemer.

2. Breng familie en vrienden op de hoogte.

3. Neem contact op met ons.

Als de arts is geweest, dan kunt u ons bellen. Voor het melden van een overlijden zijn wij dag & nacht bereikbaar op 020 820 44 73. Als het overlijden ’s nachts gebeurt, kunnen wij direct langskomen als u dat wilt. We kunnen ook een afspraak maken voor vroeg in de ochtend.

Neem gerust eerst even de tijd om samen stil te staan bij het overlijden, voordat u ons belt.

4. Wij komen langs om de wensen van de uitvaart te bespreken.

Wij komen langs voor de eerste verzorging en een eerste gesprek. We overleggen of de opbaring thuis of elders plaatsvindt en nemen alvast de belangrijkste zaken door: wat waren de wensen van de overledene, wat wordt de datum van de uitvaart, de keuze voor begraven of cremeren. We kijken ook alvast naar de tekst van de rouwkaart en advertentie.

Niet alles hoeft direct te worden geregeld, onze eerste zorg is de overledene.

De volgende dagen besteden we aandacht aan de andere aspecten van de uitvaart zoals: sfeer, bloemen, rouwvervoer en muziek. Samen bekijken we wat de mogelijkheden binnen uw budget zijn.

In dit eerste gesprek zullen we u onder andere vragen naar:

  • Trouwboekje of identiteitsbewijs
  • BSN van de overledene
  • Is er een donorcodicil?
  • Is er een uitvaartverzekering?
  • Plaats van opbaring. Kan dit thuis of in het verpleeghuis? Indien er gekozen wordt voor een opbaring in een uitvaartcentrum, zal de overledene overgebracht worden naar het desbetreffende uitvaartcentrum.
  • Uitzoeken kleding voor de overledene
  • Begraven of cremeren?
  • U kunt alvast een adressenlijst maken voor de verzending van de rouwkaarten.

5. Verzorgen en opbaren

Als de arts is geweest dan mag de overledene worden verzorgd. Dit kan thuis, maar als dat niet mogelijk is dan kunnen we dat ook in een uitvaartcentrum doen. Als u wilt, kunt u bij de verzorging aanwezig zijn.

6. Aangifte van overlijden

Wij kunnen de aangfite van overlijden voor u doen, maar u mag dat ook zelf doen. De aangifte van overlijden moet gebeuren binnen zes dagen na het overlijden. De aangifte wordt direct verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP), zodat alle overheidsorganisaties automatisch op de hoogte zijn.

De akte van overlijden heeft u nodig om verschillende instanties te informeren over het overlijden, zoals notaris, bank en verzekeraar. Dit heeft geen haast en kan in alle rust gebeuren na de uitvaart.

7. Rouwannonce

Als de dag en de locatie van de uitvaart zijn vastgesteld, dan kunnen de rouwbrieven worden verzonden en kan de rouwadvertentie voor in de krant worden opgesteld. Het drukwerk en de rouwpost regelen wij. Uiteraard krijgt u vooraf ter controle een zetproef van ons.

U kunt er ook voor kiezen de aankondiging digitaal te verzenden.

8. De uitvaart regelen

In de dagen na het overlijden begeleiden wij u stap voor stap bij het regelen van de uitvaart. U bepaalt hoe deze dag er uit ziet, wie wat doet, wie er spreekt, in welke volgorde, etcetera. Wij zorgen dat álle zaken zijn geregeld en leggen alles vast in een draaiboek. U kunt dit te allen tijde aanpassen.

9. De dag van de uitvaart

De dag van de uitvaart is de dag van afscheid nemen. Terugkijken op het leven en dierbare herinneringen delen. Deze dag zorgen wij ervoor dat u alle rust en ruimte krijgen om afscheid te nemen.

Een rouwperiode staat in het teken van samenzijn, daar passen zorgen niet bij.

10. Na de uitvaart

Ook na de uitvaart kunt u bij ons terecht voor advies. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van het uitstrooien van de as of de nazorg voor nabestaanden.

Bringing death back to life - detail Carmen López Brio
Neem direct contact op 020 820 44 73